Preiļi, Rīgas iela 4D

Telpu noma
Pieejamā platība: 34,4 m² -308 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

34,4 m²

308 m²