Preiļi, Rīgas iela 4D

Telpu noma
Pieejamā platība: 308 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

308 m²