Rīga, Prūšu 22a

Telpu noma
Pieejamā platība: 348,3 m²
Kontakttālrunis: +37129129514
Telpas atrodas 2. stāvā

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai