Rīga, Maskavas iela 264

Telpu noma
Pieejamā platība: 6 m² - 12 m²
Kontakttālrunis: +37129129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00
2 .stāvs

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

6 m²

2. stāvs

12 m²

2. stāvs