Liepāja, Ganību iela 187

Telpu noma
Pieejamā platība: 17 m² - 33.56 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai