Rīga, Biķernieku iela 98

Telpu noma
Pieejamā platība: 14,8 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai