Rīga, Biķernieku iela 16A

Telpu noma
Pieejamā platība: 58,2 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

58,2 m²