Jēkabpils, Vienības iela 1a

Telpu noma
Pieejamā platība: 6 m² - 87 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

6 m²

17 m²

87 m²