Jēkabpils, Vienības iela 1a

Telpu noma
Pieejamā platība: 6 m² - 87 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai