Baloži, Rīgas iela 14

Telpu noma
Pieejamā platība: 13 m²
Kontakttālrunis: +37129129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

13 m²