Baloži, Rīgas iela 14

Telpu noma
Pieejamā platība: 13 m²
Kontakttālrunis: +37129129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai