Ludza, Raiņa iela 40a

Telpu noma
Pieejamā platība: 9,2 m² - 143,6 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

9,2 m²

1. stāvs

18,7 m²

1. stāvs

106,7 m²

2. stāvs

143,6 m²

2. stāvs