Rīga, Murjāņu iela 50

Telpu noma
Pieejamā platība: 19 m²
Kontakttālrunis: +37129129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

19 m²

2. stāvs