Krāslava, Latgales iela 16

Telpu noma
Pieejamā platība: 74 m² - 266 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

74 m²

266 m²