Cēsis, Lapsu iela 23

Telpu noma
Pieejamā platība: 10 m² - 20 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

10 m²

divas telpas pie ieejas katra pa 10 m²