Rīga, Kurzemes pr. 132

Telpu noma
Pieejamā platība: 369 m², 417m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai