Rīga, Graudu iela 10

Telpu noma
Pieejamā platība: 21,90 m²
Kontakttālrunis: +37129129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

21,9 m²