Rīga, Bieziņa iela 8

Telpu noma
Pieejamā platība: 8 - 55 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

8 m²

12,2 m²

13,8 m²

14,9 m²

23,2 m²

31,7 m²

55 m²