Rīga, Bieziņa iela 8

Telpu noma
Pieejamā platība: 8 - 55 m²
Kontakttālrunis: +371 29129514 Zvanīt darba dienās un darba laikā no 9:00 - 18:00

Šobrīd pieejamās telpas izīrēšanai

8 m²

12,2 m²

13,8 m²

14,9 m²

23,2 m²